poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Zmiana erupcyjnego zachowania Etny według OPEC
Nowa analiza naukowa OPEC (Osservatorio Privato Etneo di Catania) sugeruje, że sycylijski wulkan Etna może przejść transformację w zakresie erupcyjnym. Prace polowe mające na celu zebranie próbek lawy z ostatniego jak dotąd paroksyzmu erupcyjnego Etny 16 marca 2013 roku ujawniły obecność obok 'tradycyjnej' bazaltowej czarnej lawy sampli tzw. białej lawy - po badaniu mikroskopowym okazało się, że to szczególny rodzaj jasnego, bogatego w kwarc bazaltu, normalnie produkowanego przez podmorskie erupcje wulkaniczne (np. restingolity pochodzące z podmorskiej erupcji El Hierro w latach 2011-12). Analiza geochemiczna wskazała na dużą zawartość europu (pierwiastka nr. 63, symbol Eu) w białej lawie. Przypuszcza się, że wzbogacenie europem następuje na skutek wymieszania się magmy z wodą. Jakie wnioski się nasunęły naukowcom? Być może magma z Etny została częściowo doprowadzona podziemnymi kanałami do El Hierro. Albo według kolejnej hipotezy Etna stanie się przeważnie podmorskim wulkanem. Czas pokaże.

Po bliższej inspekcji okazało się, że 'biała lawa' to ksenolity czyli kawałki skał osadowych wyniesione na powierzchnię przez wzrastającą magmę. Niezwykłe jest odnalezienie owych ksenolitów jako produktów erupcji centralnej. Może ono wskazywać, że ostatni paroksyzm erupcyjny Etny objął również inny rezerwuar magmy.

O Geoffie Mackleyu i wyprawie na Ambrym:

http://natemat.pl/55907,pan-lava-lover-zakochany-w-lawie

Wywiad z Pawłem Rutkowskim, autorem publikacji antropologiczno-historycznej "Kot czarownicy":

http://bartkrawczyk.natemat.pl/56393,sladami-czarownic-i-ich-zwierzecych-slug-wywiad 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz