poniedziałek, 17 maja 2010

Kanada
WELLS GRAY CLEARWATER - Wulkaniczny obszar w Quesnel Highland we wschodnio-środkowej Kolumbii Brytyjskiej zawiera liczne bazaltowe stożki oraz warstwy lawy z holocenu i plejstocenu formujące płaskowyż. Erupcje wulkaniczne w Holocenie miały miejsce w okolicach Ray Lake, Kostal Lake i Spanish Creek, a strumienie lawy popłynęły na odległość 14 km. Do ostatniej erupcji ze stożka Kostal (1440 m) doszło 400 lat temu (1550?). Obszar Wells Gray Clearwater jest stale monitorowany przez sejsmografy, by sprawdzić, jak aktywny jest system magmy. A dziewiczość przyrody zapiera dech w piersiach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz