czwartek, 4 listopada 2010

Alaska


SPURR - 130 km na zachód od stolicy Alaski Anchorange jest położony stratowulkan Mount Spurr o wysokości 3374 metrów. Wybuchł dwa razy w czasach historycznych: w latach 1953 i 1992 ze stożka Crater Peak (2309 m) na południowym zboczu Spurr. Erupcja Spurr z 1953 pokryła Anchorange sześciomilimetrową warstwą popiołu. Eksplozywne erupcje w 1992 rozpoczęły się 27 czerwca. Popiół z wulkanu przewędrował na odległość 200 km i dotarł do wysokości 9 km. 18 sierpnia doszło do jeszcze silniejszej erupcji. W Anchorange zamknięto lotnisko, a mieszkańcom nakazano pozostać w domach. Emisje popiołu sięgnęły wysokości 13.5 km. 16-17 września doszło do trzeciej eksplozywnej erupcji wulkanu. Odnotowano opad popiołu w oddalonym o 600 km Beaver Creek. Erupcje Spurr w latach 1953 i 1992.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz