środa, 11 sierpnia 2010

Ciekawe miejsca - rezerwat Morasko

Nazwa obiektu: meteoryt Morasko
Miejsce impaktu (uderzenia): południowy stok Góry Moraskiej koło Poznania, 0.5 km od wsi Morasko, obecnie rezerwat.
7 kraterów po uderzeniu meteorytu, który rozpadł się na części.
Obiekt: duży meteoryt żelazny (tzw. syderyt) pochodzący prawdopodobnie z roju tzw. Perseidów. Ich orbita przecina się każdego roku z ziemską w dniach 17 lipca – 24 sierpnia. Warto w tych dniach bacznie obserwować zasnute nocnym całunem niebo.
Czas impaktu (uderzenia): połowa sierpnia między 4000 a 3000 roku p.n.e.
Początkowa prędkość poruszania się meteorytu: 20 km/s, waga obiektu: ok. 4500 ton.
Wejście meteorytu w gęste warstwy atmosfery spowodowało jego roztopienie i wyparowanie, a co za tym idzie opad pyłu meteorytowego o masie 80-200 ton na Morasko. Największa bryła wybiła w ziemi krater o 100-metrowej średnicy. Doszło do gigantycznej eksplozji o szacowanej energii 0.2 kiloton trotylu. Wał wyrzuconej ziemi wokół największego krateru sięga wysokości 7 metrów. Inne odłamki meteorytu utworzyły mniejsze zagłębienia. We wrześniu 2006 odnaleziono największy kawałek meteorytu ważący 178 kg (po oczyszczeniu ważył 164 kg).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz