poniedziałek, 14 maja 2012

Wzrost i zapadanie się Monowai Seamount

Zlokalizowany pomiędzy Tonga a Wyspami Kermadec podmorski wulkan MONOWAI SEAMOUNT rośnie i zapada się z dynamiczną częstotliwością. Według raportu MSNBC naukowcy prowadzili badania Monowai w połowie maja 2011 roku dostrzegli żółto-zieloną wodę i gazowe bąble nad podmorskim wulkanem. Statek "R/V Sonne" przepłynął przez plamę odbarwionej wody; dało się odczuć odór zgniłych jaj. Tydzień później stacja sejsmiczna na Wyspach Cooka wykryła pięciodniowy rój sejsmiczny związany z erupcją Monowai Seamount. Posługując się zaawansowanymi urządzeniami do pomiarów głębokościowych i prezentacji graficznych morskiego dna naukowcy stwierdzili, iż ogromna część zbocza wulkanu - wielkości 630 basenów olimpijskich zapadła się, jednocześnie wierzchołek wulkanu urósł na wysokość 79 metrów. Utworzył się nowy wulkaniczny stożek. I to zaledwie w ciągu 2 tygodni. Pulsująca natura wzrostu i zapadania się podmorskich wulkanów zadziwia i zachwyca - tak jakby te ukryte bestie głęboko oddychały (wdech i wydech). Monowai Seamount jest jednym z najbardziej aktywnych podmorskich wulkanów. Jego erupcje notowano w latach 1944?, 1977-79, 1980, 1982, 1986, 1988, 1990-91, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2005, 2009, 2011, 2012, 2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz