czwartek, 1 września 2011

Meksyk
LOS AZUFRES - Obszar wulkaniczny Los Azufres znajduje się 200 km na północny zachód od Mexico City i posiada aktywny system geotermalny. Składa się z plejstoceńskiej kaldery o szerokości 18 x 20 km częściowo wypełnionej przez ryolitowo-dacytowe kopuły lawowe. Ostatnie paroksyzmy erupcyjne Los Azufres miały miejsce w przedziale czasowym od 38 000 do 26 000 lat. Od 1982 roku obszar geotermalny generuje elektryczność. W 1985 roku na dwa miesiące przed trzęsieniem ziemi o sile 8.1 w skali Richtera miała miejsce nadmierna koncentracja radonu w Los Azufres. Radon jest radioaktywnym gazem szlachetnym z okresem połowicznego rozpadu 3.2 dnia. Spotykamy go m.in w piwnicach budynków, w których osiada po wydostaniu się z ziemi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz