sobota, 13 sierpnia 2011

Aktywność indonezyjskiego wulkanu Papandayan


Jawajski wulkan Papandayan objęto trzecim stopniem alarmu po wzroście aktywności sejsmicznej w ciągu pierwszych 2 tygodni sierpnia. Nastąpił wzrost temperatury w jednym z czterech kraterów wulkanu. Dwa 'żółte' kratery Papandayan zaczęły emitować trujące gazy: dwutlenek węgla oraz siarkowodór. Papandayan ostatni raz wybuchł w roku 2004.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz