sobota, 27 sierpnia 2011

Chile
CALLAQUI - Bazaltowo-andezytowy stratowulkan Callaqui (3164 m) ma profil odwróconego canoe i składa się z wulkanicznych stożków i wylewów lawy, które dotarły na odległość 14 km. Małe kratery o średnicy do 500 metrów odnajdziemy wzdłuż szczeliny schodzącej na dół południowo-zachodnim zboczem Callaqui. Intensywna aktywność solfatar ma miejsce w południowej części wierzchołka wulkanu, na którym znajdują się dwa duże i wypełnione lodem kratery. W październiku 1980 roku doszło do małej erupcji freatycznej wulkanu, eksplozywna erupcja Callaqui miała miejsce w roku 1751. Morfologicznie Callaqui przypomina islandzką Heklę: jego budowa oscyluje pomiędzy rzędem kraterów a stratowulkanem.

Daty erupcji Callaqui: 1751, 1864?, 1937?, 1980, 2012?.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz