sobota, 9 lipca 2011

Sulawesi, Indonezja


LOKON-EMPUNG - Typ wulkanu: stratowulkan, wysokość: 1580 metrów, status: czynny, posiada dwa wierzchołki Lokon i Empung oddzielone od siebie o 2.2 km. Wierzchołek Lokon jest płaski i pozbawiony krateru, zaś wierzchołek Empung szczyci się kraterem o szerokości 400 metrów i głębokości 150 metrów. Erupcje Lokon-Empung od XVIII wieku pochodzą z Tompaluan, podwójnego krateru o szerokości 150 x 250 metrów usytuowanego w siodle pomiędzy oboma stożkami. Erupcje Lokon-Empung: umiarkowanie eksplozywne z opadem popiołu plus ekstruzja kopuły lawowej oraz gorejące chmury, od 1350 do 1800 aktywność wulkaniczna Empung. Od lipca do września 2000 roku zaobserwowano fontanny lawy w kraterze Tompaluan. 28 stycznia 2001 roku oraz 26 marca eksplozja miała miejsce na Lokon. 18 sierpnia wulkan wyprodukował chmurę popiołu sięgającą wysokości 800 metrów. Wulkan był aktywny pomiędzy sierpniem a grudniem 2002 roku oraz pomiędzy 6 styczniem a 4 majem 2003 roku.

Daty erupcji Lokon-Empung: 1375, 1775, 1829, 1893-94, 1930, 1942, 1949, 1951-53, 1958-59, 1961, 1962, 1963-64, 1965, 1966, 1969-70, 1971, 1973-74, 1975-80, 1984?, 1986-87, 1988, 1991-92, 2000-03, 2011, 2012, 2013.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz