niedziela, 31 lipca 2011

Arabia Saudyjska
HARRAT KISHB - Obszar wulkaniczny Harrat Kishb o powierzchni 5900 km kwadratowych obejmuje fonolitowe kopuły lawowe, bazaltowe stożki scorii, pierścienie tufowe, maary, wylewy lawy oraz liczne jaskinie, w tym trzy najsłynniejsze: Mut’eb (Kahf Al Mut’eb) o długości 150 metrów, Kahf Al Ashbaah o długości 320 metrów oraz Dahl Faisal o długości 22 metrów. Do wyróżniających się wulkanów Harrat Kishb należy zaliczyć stożek Jabal Aslaj, stożek scorii Jabal Hil z kraterem o średnicy 300 metrów ongiś wypełnionym przez jezioro lawy, maar Al Wahbah o szerokości 800 x 600 metrów oraz kopułę lawową Jabal Shalman.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz