niedziela, 1 maja 2011

Chile
CERRO AZUL - Stratowulkan Cerro Azul (nie mylić z czynnym wulkanem o tej samej nazwie na Wyspach Galapagos) znajduje się w środkowym Chile. Jego wysokość wynosi 3788 metrów, a szerokość jego krateru centralnego wynosi 500 metrów. Pod wierzchołkiem Cerro Azul posiada liczne stożki scorii oraz boczne otwory erupcyjne (La Resoloma Craters, Los Hornitos). Stożek posiada kilka kraterów, największe jego erupcje w czasach historycznych odnotowano z krateru Quizapu na północnym zboczu Cerro Azul na wysokości 3292 metrów. Inne kratery na zboczach głównego stożka to Caracol, Crater los Quillayes, Crater la Resolana i Crater sin Nombre. Krater Quizapu został uformowany w trakcie efuzywnej erupcji Cerro Azul w 1846 roku. To z niego miały miejsce erupcje wulkanu w latach 1907 i 1932. Ta druga była jedną z najpotężniejszych erupcji pliniańskich XX wieku.

Erupcje Cerro Azul w dniach 26 listopada 1846 roku oraz z 10 kwietnia 1932 roku były najsilniejszymi w czasach historycznych w Ameryce Południowej. Ta ostatnia utworzyła szeroki na 600-700 metrów i głęboki na 150 metrów krater. Wulkan wyrzucił 9.5 km sześciennych tefry. Kolumna erupcyjna sięgała wysokości 27-30 km. Lokalna wegetacja została kompletnie zdewastowana. Mimo osamotnionej lokalizacji Cerro Azul jest uznawany za niebezpieczny wulkan.

Daty erupcji Cerro Azul: 1846, 1903?, 1906, 1907, 1912, 1913?, 1914, 1916-32, 1933-38, 1949, 1967.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz