piątek, 20 maja 2011

Kamczatka


GORELY - Struktura wulkaniczna Gorely (1829 m) składa się z pięciu zrośniętych stratowulkanów znajdujących się w kalderze o wymiarach 9 x 13.5 km. Na Gorely składa się 11 centralnych oraz 30 bocznych kraterów - niektóre z nich zawierają słodkowodne czy kwasowe jeziora kraterowe. Na aktywność Gorely w holocenie składały się umiarkowane erupcje eksplozywne oraz epizody ekstruzji lawy. Erupcje w czasach historycznych wulkaniańskie i freatyczne, zagrożenie niosą chmury popiołu, jego opad oraz lahary. Erupcja Gorely w latach 1929-30 wyprodukowała wielkie ilości popiołu i wyrzucanych fragmentów skalnych. Erupcje Gorely w maju 1931 roku oraz w roku 1947 eksplozywne, centralne. Erupcja w grudniu 1961 roku wyzwoliła gaz na wysokość 3 km. W latach 1980-81 erupcja freatyczna Gorely z wysoką na 1 km kolumną erupcyjną, opadem popiołu oraz eksplozjami. 27 grudnia 1984 roku freatyczne eksplozje wyrzuciły popiół na wysokość 3.5 km. Trwały one do kwietnia 1986 roku z intensywnymi epizodami aktywności wulkanicznej Gorely w grudniu 1984 roku, styczniu 1985 roku, lutym-marcu 1985 roku, połowie czerwca-końcu lipca 1985 roku, początku sierpnia-grudniu 1985 roku. Gorely jest nieprzerwanie aktywny termalnie i fumarolicznie.

Daty erupcji Gorely: 1821?, 1828, 1832, 1855, 1869, 1929-30, 1930-31, 1931, 1932?, 1947, 1961, 1980-81, 1984-86, 2010.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz