wtorek, 21 czerwca 2011

Ekwador
ILLINIZA - 55 km na południowy zachód od stolicy Ekwadoru Quito znajduje się wysoki stratowulkan Illiniza (5248 m) o dwóch bliźniaczych wierzchołkach Illiniza Sur i Illiniza Norte (5126 m) oddzielonych siodłem o długości 1 km. Wyższy i młodszy Illiniza Sur to andezytowo-dacytowy wulkan otoczony przez grube warstwy materiałów piroklastycznych. Brak danych o erupcjach Illiniza w czasach historycznych. Kopuła lawowa Tishigcuchi na południowym zboczu Illiniza była aktywna w holocenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz