poniedziałek, 21 marca 2011

Panama
BARU - Wulkan złożony Baru. Wysokość: 3477 metrów, najwyższy szczyt Panamy. Eksplozywna erupcja Baru ok. roku 710 zniszczyła ludzkie osady na północny zachód od wulkanu. Baru to ogromny stożek składający się z przyległych warstw wylewów lawy, laharów i spływów piroklastycznych. Przed zapadnięciem się i lawiną gruzu z zachodniego zbocza dawny wierzchołek Baru wznosił się na wysokość ponad 4000 metrów. Wylewy lawy odnajdujemy 11 km od wierzchołka Baru i są grube na 10-20 metrów. Wspomniana powyżej lawina gruzu miała miejsce w przedziale czasowym od 10 000 do 50 000 lat. Była szeroka na 20 km i dotarła na odległość 30 km aż do Pacyfiku. Wschodnią część amfiteatru lawiny częściowo wypełnia kopuła lawowa. To z jej okolic w ciągu ostatnich 11 500 lat miały miejsce erupcje wulkanu. Pokłady lapilli i popiołu grube na 10 cm odnajdujemy w odległości do 6 km od północnych, południowych i wschodnich zboczy Baru. Wulkan jest uśpiony. W 2006 roku odnotowano pod nim wstrząsy sejsmiczne, co wzbudziło obawy, iż wybuchnie.

Daty erupcji wulkanu: 1550 plus minus 10 lat, 1340 plus minus 75 lat, 1130 plus minus 150 lat, 710 plus minus 30 lat, 260 plus minus 150 lat, 1270 p.n.e plus minus 100 lat, 7420 p.n.e plus minus 75 lat, 928 p.n.e plus minus 30 lat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz