sobota, 26 marca 2011

Chile

LASCAR - Andezytowo-dacytowy stratowulkan Lascar o wysokości 5592 metrów znajdujący się w północnym Chile jest jednym z najaktywniejszych wulkanów Centralnej Strefy Wulkanicznej Andów. Posiada dwa stożki: wygasły Zachodni oraz aktywny Wschodni. 5 km na wschód od Lascar znajduje się wyższy i straszy stratowulkan Aguas Calientes. W trakcie gwałtownej erupcji Lascar w 1993 roku (najsilniejszej erupcji wulkanu odnotowanej w czasach historycznych) spływy piroklastyczne dotarły na odległość 8.5 km. Po kilkugodzinnych wybuchach wulkaniańskich nastąpiły erupcje pliniańskie Lascar, których następstwem były gorejące chmury i emisje popiołu. Odnotowano opad popiołu aż w Buenos Aires w Argentynie 1600 km od wulkanu. W maju 2005 roku doszło do freato-wulkaniańskiej erupcji wulkanu. 4 maja chmura popiołu sięgnęła wysokości 11 km. Popiół opadł na miasto Salta oddalone od wybuchającego wulkanu o 285 km. 18 kwietnia 2006 roku doszło do pięciodniowych erupcji wulkanu. W maju 2007 roku obłok popiołu nad wulkanem sięgał wysokości 9.1 km.

Daty erupcji: 1848, 1853?, 1854, 1858, 1875, 1883-85, 1898, 1902, 1933, 1940, 1951-52, 1954, 1959-68, 1969, 1972, 1974, 1984, 1986, 1987-89, 1990, 1991-92, 1993, 1993-94, 1994, 1994-95, 2000, 2002, 2005, 2006-07.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz